Cindrel

Content Image
Tracks

Cindrel Mountains

No. The main landmarks of the route Length (km) Time(hour) Elevation Mark Difficulty Tourist equipment level Season
Lower Upper Summer Winter
1. Cisnădie – vf. Măgura -  Şaua Cumpănită - Poiana Tomnatec - Grădina Onceşti - Cantonul silvic Muncel - Şaua Bătrâna - vf. Rozdeşti - Şaua Şerbănei - vf. Niculeşti - Şaua Cânaia - vf. Cindrel - vf. Frumoasa - vf. Şerbota Mare - vf. Oaşa Mare - Cabana Oaşa 42 16 550 2244 hard complex open open
2. Răşinari – Şaua Apa Cumpănită 8 2 570 1300 easy minimal open open
3. Jina (sat) -  dealul Captanul Mic - dealul Guga Mică - La Pripoane - Cantonul silvic Duşi - Poiana Rudarilor - vf. Foltea - vf. Frumoasa - vf.Cindrel 28 8-9 980 2170 average average open open
4. Halta CFR Sibiel - sat Fântânele - Fosta cabana Fântânele - La Pripoane 9 4-5 480 1400 average average open open
5. Sat Sibiel - Valea Cetăţii - vf. Cetatea (La zid) -  Fosta cabana Fântânele 4 2-3 530 1100 easy minimal open open
6. Sat Sibiel - Valea Cetăţii – dealul Cetăţii – fosta cabană Fântânele 10 4-5 530 1100 easy minimal open open
7. Sat Sibiel - Valea Sibiel - la Mânăstire - Valea Sibielaş- Fosta cabana Fântânele 8 3-4 530 1257 average average open open
8. Fosta cabana Fântânele - Dealul Runcuri - La Pisc - Cheile Cibinului - Calea studenţilor - Staţiunea Păltiniş 5-6 5-6 710 1425 average average open open
9. Fosta cabana Fântânele - Piscul Vulturului - Râul Mic ( Cantonul silvic Strâmba) - Măgura - Râul Mare (Cantonul silvic Niculeşti) - Valea Niculeşti - Şaua Şerbănei 20 7-8 1080 1900 average average open open
10. Staţiunea Păltiniş - Poiana Găujoara - Cantonul silvic Muncel - Grădina Onceşti - Staţia Telescaun - Staţiunea Păltiniş 6 3 1425 1660 easy minimal open open
11. Staţiunea Păltiniş - Poiana Găujoara - Şaua Bătrâna 4 2 1400 1850 easy minimal open open
12. Staţiunea Păltiniş - Cantonul silvic Muncel - Poiana Bătrâna Mică - La pahar - baraj Gâtu Berbecului 8 3-4 1425 1660 average average open open
13. Şanta - Poiana Lupilor - vf. Onceşti - staţie telescaun Păltiniş 10 3-4 940 1713 average average open open
14. Şaua Serbănei - Refugiul Cânaia –sub vf. Cindrel, amonte de Şaua Ştefleşti 7 1/2 1870 1830 average average open open
15. Cantonul silvic Niculeşti - Cabana Z - Valea Râul Mare - Şaua Cânaia - Valea Sadului (Cantonul silvic Şerbănei) 16 3-4 1120 2025 average average open open
16. Vf. Cindrel - bifurcaţie spre Refugiul  Cânia - Şaua Ştefleşti 3 1 2244 1725 average average open open
17. Cisnădie - vf. Măgura – poiana Cărbunări -valea Sadului 10 6 475 1305 average minimal open open
18. Cisnădioara - vf. Măgura - Poiana Trandafirilor (Rosengarten) - Cătun Prislop - Răşinari 3 490 1305 easy minimal open open
19. Cisnădioara – valea Argintului - Poiana Trandafirilor (Rosengarten) 2-3 easy minimal open open
20. Ciupari (Râu Sadului) – Şaua Târnova – Poaiana Trandafirilor (Rosengarten) -  coada Lacului Sadu II 6,5 2-3 580 1103 easy minimal open open
21. Valea Tocile – poiana Mărului – vf. Măgura 5 3 500 1304 easy minimal open open

Views

Sibiu County

Tracks

Featured Image
Featured Image

Făgăraș

Learn adventure